Sexplaneta.pl - Sex Planeta - Codziennie darmowe zdjęcia i filmy!

Temat: Konflikt
" />Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych prezentuje odmienne stanowisko niż Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w sprawie przekształcenia szpitali w spółki. Prezes Samorządu E. Buczkowska mimo, iż rozumie obawy przed zmianą, ... patrząc z zewnątrz trudno jednoznacznie stwierdzić, które stanowisko podzielają pielęgniarki. Może obie Panie idą za przykładem Premiera i Prezydenta Czy tylko pomyślały o tych, których interesy powinny reprezentować? Jakie jest wasze zdanie w sprawie przekształceń i zachowań Naszych Pań: Przewodniczącej i Prezes? Wypowiedzi pielęgniarek zatrudnionych w przekształconych jednostkach są raczej negatywne, ale może ja nie czytałam tych pochwalnych (jeśli w ogóle są)....
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=37Temat: SZPITAL PRZEKSZTAŁCONY W SPŁÓKĘ PRAWA HANDLOWEGO
" />W 1-2 numerze Magazynu Pielęgniarki i Położnej pojawił się artykuł na temat funkcjonowania sprywatyzowanego szpitala. Przewodnicząca Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych opisuje swoje wrażenia z wizytacji 93-łóżkowego szpitala w Kamieńcu ... umowy o pracę, opisuje przyjemnie urządzony pokój naczelnej pielęgniarki z akcentem na naczelnej, że to tak wspaniale, iż nie zlikwidowano kierowniczego stanowiska w pielęgniarstwie. Niestety wizytująca szpital nie zamieszcza wypowiedzi pielęgniarek. Czytamy natomiast, że "pielęgniarki zarabiają mniej - mówi dyrektor", że "jak w większości przypadków (...) odejścia były podyktowane poszukiwaniem lepszych warunków finansowych". Albo dalej "Ci, którzy akceptowali warunki - zostali. Zrezygnowali w zasadzie wszyscy lekarze". Cóż lekarze mają większe szanse na zmianę miejsca pracy; pielęgniarki zostały (choć zwolnienia były) i "są wspaniałe, wytrwałe, pracowite". Będzie jednak lepiej, w szpitalu jest opracowywany plan rozwoju załogi, wzrośnie pensja zasadnicza (jak my, pielęgniarki lubimy te obietnice, prawda?). Przede wszystkim jednak pacjenci: "jedni zadowoleni, inni stopniowo się przekonują, ktoś inny z jakiegoś powodu ma żal". Czytałam ten...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=81


Temat: Prośba do przyszłych specjalistek ratunkowych :))
" />Proszę o pomoc:)) 177.Organem Samorządu Pielęgniarek i Położnych na szczeblu centralnym jest; a)Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych b)Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych c)Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych d)Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1804


Temat: Prośba do przyszłych specjalistek ratunkowych :))
" />Na szczeblu centralnym organem samorządu pielęgniarek i położnych jest Naczelna Izba PiP w skład której wchodzą Naczelna Rada, Naczelna Komisja Rewizyjna, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelny Sąd PiP. Siedzibą jest...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1804


Temat: Ogólnozawodowy blok! jesteń 2009 !!!!! zapraszam!
" />Spośród wymienionych, organem Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych jest: a] Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Połoznych b]Okregowa Komisja Rewizyjna C] Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej d] Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych KTO...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=866


Temat: Ogólnozawodowy blok! jesteń 2009 !!!!! zapraszam!
" />Organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych są 1Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych najwyższy organ 2Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 3Naczelna Komisja Rewizyjna 4Naczelny sąd PIELĘGNIAREK I Położnych 5 Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowych Organem Okręgowej Izby PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SĄ okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych okręgowa rada pielęgniarek i położnych okręgowa komisja rewizyjna okręgowy sąd pielęgniarek i położnych okręgowy rzecznik odpowiedzialności pielęgniarek i położnych
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=866


Temat: Ogólnozawodowy blok! jesteń 2009 !!!!! zapraszam!
" /> ">Spośród wymienionych, organem Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych jest: a] Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Połoznych b]Okregowa Komisja Rewizyjna C] Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej d] Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych KTO ODPOWIE NA TO PYTANIE JA STAWIAM NA C ??????????? są inne propozycje Pyatanioe jest o Naczelną Izbę!, a w odpowiedziech A.okręgowy zjad B.Okręgowa komisja C.Naczelny rzecznik D. Okręgowa Rada nie...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=866


Temat: Ogólnozawodowy blok! jesteń 2009 !!!!! zapraszam!
" />te pytania miałyśmy na testach w Gdańsku i na 1000000% kluczem jest odp. Najwyzszym Organem Samorządu Pielęgniarek i połoznych jest; KRAJOWY ZJAZD PILEGNIAREK I POŁOZNYCH ORGANEM Samorządu pielegniarek i poł. na szczeblu czentralnym jest; KRAJOWY ZJAZD.................. Sposród wymienionych organem naczelnej izby pielegniarek i połoznych jest ;. odp. C NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=866


Temat: Ogólnozawodowy blok! jesteń 2009 !!!!! zapraszam!
" />Natomiast pyt. 177 z sesji jesiennej brzmi organem Samorządu pielęgniarek i Położnych na szczeblu centralnym jest A. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych B.Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych C.Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych D.Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych i mówcie i piszcie sobie co chcecie a ja Wam mówię.że to odp. D sprawdziłam w stawie o samorządzie piel. i poł. artykuł...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=866


Temat: Ogólnozawodowy blok! jesteń 2009 !!!!! zapraszam!
" />Zadanie 177. Organem Samorządu Pielęgniarek i Położnych na szczeblu centralnym jest: A. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, B. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, C. Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, D. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. justysiat :popieram Cię że w pytaniu 177 odp d uzasadnienie: - są organy samorządu 1)Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych - na szczeblu okręgowym Organami (OIPiP) są: -Okręgowy Zjazd -Okręgowa Rada PiP -Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej PiP -Okręgowy Sąd PiP -Okręgowa Komisja Rewizyjna 2)Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych - na szczeblu centralnym Organami (NIPiP)są: -(najwyższy organ) Krajowy Zjazd PiP -Naczelna Rada PiP -Naczelna Komisja Rewizyjna -Naczelny Sąd PiP - Naczelny Rzecznik odpowiedzialności Zawodowej Źródło tych informacji to: - Ustawa o Samorządzie PiP -Podstawy Pielęgniarstwa tom I str 402...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=866


Temat: Ogólnozawodowy blok! jesteń 2009 !!!!! zapraszam!
" />Organem Samorządu Pielęgniarek i Położnych na szczeblu centralnym jest: A. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, B. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, C. Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, D. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Organ to zjazd na szczeblu centralnym to zjazd krajowy ORGANY TO: -ZJAZD -RADA -SĄD -RZECZNIK -KOMISJA REWIZYJNA A JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE TO:IZBY! ODPOWIEDNIO OKRĘGOWE I NACZELNE!
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=866


Temat: Migracja: zagrożenie czy mit?
" />Nie ma dokładnych danych na temat liczby migrujących pielęgniarek. Ministerstwo Zdrowia oraz Samorząd Zawodowy próbują zbadać skalę zjawiska, ale efekty są nie zadowalające. Zestawienia są tworzone na podstawie liczby wydawanych zaświadczeń o kwalifikacjach zawodowych. Odebranie jednak takiego zaświadczenia nie jest równoznaczne z wyjazdem zagranicznym. Z drugiej zaś strony nie wszystkie wyjeżdżające pielęgniarki odbierają takie zaświadczenia, ponieważ często są zatrudniane jako pomoce pielęgniarskie czy opiekunki osób starszych. Najwięcej zaświadczeń wydano w pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych podaje, że w okresie od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2007 roku wydano 8 565 zaświadczeń dla pielęgniarek dla celów uznawania kwalifikacji (dane z 44 okręgowych izb pielęgniarskich bez danych z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie). Warto zaznaczyć również, że każda pielęgniarka mająca kwalifikacje zawodowe (niezależnie od ukończonej szkoły) i posiadająca prawo wykonywania zawodu ma możliwość zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=26


Temat: Liczba pielęgniarek w Polsce
" />W Polsce liczba zarejestrowanych pielęgniarek, czyli pracujących, bezrobotnych, na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, pracujących za granicą a posiadających prawo wykonywania zawodu i urodzonych po 1940 roku wynosi 260 944 (Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa, wrzesień 2007) Obecnie średni wiek pielęgniarek wynosi 42,25 lat. Najwięcej zarejestrowanych pielęgniarek mieści się w przedziale wiekowym od 36 do 40 lat - 47 535 osób, co stanowi 18,22% wszystkich zarejestrowanych pielęgniarek, podobnie jest w przedziale wiekowym od 31 do 35 lat – 46 328 osób (17,75%) i od 41 do 45 lat – 46 206 osób (17,71%). Osoby do 30 roku życia stanowią 13,4% (34 983 osoby) zarejestrowanych pielęgniarek. W roku 2010, spośród ogólnej liczby zarejestrowanych pielęgniarek - 19 051 osiągnie wiek 60 lat. W roku 2020 będzie to liczba 95 590 pielęgniarek, a w roku 2030 wiek 60 lat osiągnie 189 783 osoby. Średnio w kraju przypada 6,9 zarejestrowanej pielęgniarki na 1000 mieszkańców. Wskaźnik zatrudnienia natomiast na tysiąc mieszkańców wynosi 4,5 etatu pielęgniarskiego na tysiąc mieszkańców i 0,5 etatu położnej na tysiąc mieszkańców (dane z 2004 roku). Dla porównania wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek i położnych w krajach europejskich w...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=5


Temat: pielęgnowanie pacjenta z ostrym zap. trzustki
" />potrzebuję odpowiedzi na pytanie z bloku ogólnozawodowego sesji jesiennej 2009, mamy podzielone opinie czy C lub D Organem Samorządu Pielęgniarek i Położnych na szczeblu centralnym jest: A. Naczelna Rada Piel ęgniarek i Położnych, B. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, C. Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, D. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1053


Temat: Czy potrzeba nam tyle OIPiP?
" />Zobaczcie na stronie Portalu pielegniarek i położnych ile teraz zarabiają panie z izb - do 11 tys zł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I co one wiedza o zarobkach pielegniarek???? Czy kiedykolwiek będą broniły tych, co pracują przy łóżku chorego????? Im zależy, aby utrzymać się na swoim stołku i trzymać z Naczelną Izbą, a nie z tymi, co są w szpitalach, przychodniach itp. Jedno pytanko: za...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=15


Temat: OBSADA PIELĘGNIARSKA - NORMY
" />Zobaczcie co na temat norm sądzi Naczelna Izba: Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (wersja z dnia 14 czerwca 2010 roku), zgłasza konieczność wprowadzenia zmiany w treści § 4 dotyczącej zmniejszenia górnej granicy liczby pacjentów objętych opieką przez 1 pielęgniarkę lub położną w oddziale szpitalnym z 20 na 10 pacjentów w ciągu jednej zmiany. Współczesne technologie medyczne oraz dążenie do minimalizowania okresu pobytu pacjentów w szpitalach doprowadza do zintensyfikowanego postępowania pielęgniarskiego wobec wszystkich hospitalizowanych pacjentów. Zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nie jest możliwa realizacja procesu pielęgnowania, a także monitorowanie stanu zdrowia hospitalizowanych pacjentów, w przypadku gdy jedna pielęgniarka będzie obejmować opieką 20 pacjentów w ciągu jednej zmiany. Należy ... Zdrowia modelu opieki pielęgniarskiej w szpitalach spowoduje powstanie ukrytego niedoboru w obsadzie pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych. W konsekwencji doprowadzi do nasilenia występowania zdarzeń niepożądanych i zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz bezpieczeństwa pracy pielęgniarek i położnych. Zawyżenie liczby pacjentów objętych opieką przez jedną pielęgniarkę lub położną w oddziale szpitalnym w ciągu jednej zmiany, będzie miało bezpośredni wpływ na ergonomię pracy pielęgniarek i położnych, co przyczyni się do zwiększenia wypadkowości przy pracy oraz zachorowalności na choroby zawodowe. Prezes NRPiP Elżbieta Buczkowska Sekretarz NRPiP Tomasz Niewiadomski źródło: http://www.izbapiel.org.pl/upload/stanowisko%2048.pdf
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1460


Temat: Pomoc dla pielęgniarek z obszarów niedawnej powodzi
" />Ciekawa jestem czy pielęgniarki, położne poszkodowane w niedawnej powodzi dostały pomoc z Izb Pielęgniarek i Położnych Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie pomocy finansowej dla pielęgniarek i położnych dotkniętych skutkami powodzi Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych solidaryzując się z pielęgniarkami i położnymi, które zostały poszkodowane wskutek katastrofalnej powodzi obejmującej 14 województw w Polsce, zwraca się z gorącym apelem do okręgowych izb pielęgniarek i położnych oraz członków i sympatyków samorządu pielęgniarek i połoÄąśnych o udzielenie pomocy finansowej poszkodowanym pielęgniarkom i położnym. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wobec rozmiaru tragedii podjęła uchwałę w sprawie przekazania 200 tysięcy złotych w celu udzielenia pomocy członkom samorządu poszkodowanym w wyniku powodzi, którzy utracili co najmniej znaczną część swojego majątku. Samorząd pielęgniarek i położnych, będąc korporacją zawodową, która sprawuje nie tylko nadzór i pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, ale także ma możliwość organizowania i prowadzenia instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla pielęgniarek, położnych oraz ich rodzin, w celu zwiększenia pomocy finansowej członkom samorządu utworzył wyodrębnione konto, na które będzie można dokonywać wpłat. Zebrane pieniądze zostaną przekazane okręgowym radom pielęgniarek i położnych, działającym na terenach dotkniętych powodzią, które dokonają podziału środków finansowych zgodnie z potrzebami. Wpłaty będą mogły być dokonywane przez poszczególne okręgowe izby pielęgniarek i położnych, członków samorządu – pielęgniarki i położne oraz jego sympatyków – osoby fizyczne i prawne. Wpłat należy dokonywać na konto Naczelnej Izby Pielęgniarek i PołoÄąśnych Al. Ujazdowskie 22, 00-478 Warszawa. Numer konta bankowego: Deutsche Bank PBC S.A. 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002 z dopiskiem – ‟Powódź - pomoc pielęgniarkom”. Naczelna Rada Pielęgniarek i PołoÄąśnych kieruje szczególne wyrazy współczucia do pielęgniarek i położnych oraz ich rodzin, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi. Żywimy nadzieję, że wspólny wysiłek nas wszystkich złagodzi choćby w minimalnym stopniu konsekwencje okrutnego Äąśżywiołu, który dotknął pielęgniarki i połoÄąśne w znacznej części Polski. Podpisali: Sekretarz i...
Źródło: forum-pielegniarek.pl/viewtopic.php?t=1550